.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

ארכיון מכרזים

 

מכרזים סגורים

 

שם המכרז

תאריך
פרסום

תאריך אחרון להגשה


בקשה לקבלת מידע (RFI) - בחינת שילוב טכנולוגיות חדשות לטיהור שפכים במכון טיהור שפכי פתחת ניצנה

22.07.13
29.08.13

מכרז פומבי מס' 01/2013
מפעל ההשבה באר חיל
השבת קולחי עיר הבהדי"ם ויישובי אגן משאבי שדה
שלב א' | הקמת קווי ההולכה ומערך סניקת הקולחים


20.05.13 20.06.13
 
 
31.08.12 11.10.12
 
 

31.08.12

11.10.12

 
 

15.06.12

15.07.12

 
 

20.01.12

22.03.12

 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר