.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

מכרז 02/2015

 

שם המכרז

תאריך
פרסום

תאריך אחרון להגשה


מכרז פומבי מס' 02/2015
ביצוע עבודות תחזוקה בבריכות תמלחת


 10.12.15 03.01.16

 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר