.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

מקורות המים

כל המים המסופקים בתחומי המועצה  מסופקים על ידי חברת 'מקורות', חברת המים הלאומית. איכות המים המסופקת על ידי חברת 'מקורות' עומדת באיכות הנדרשת בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתיה), התשל"ד – 1974 ודינים נוספים החלים בנושא.

 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר