.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 
 
 

חוק חופש המידע

'מי רמת הנגב בע"מ' הינה חברה עירונית, למרות זאת בחרה החברה לאמץ וולונטרית, ככל שניתן, את חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001.

בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, הקובע שתאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו.

'מי רמת הנגב בע"מ' נוקטת במדיניות של שיתוף הציבור בתהליכים מרכזיים וחשיפה מרבית של פעילותו, ובכלל זאת:

  • אתר האינטרנט כולל מידע שימושי רב המאפשר לצרכנים לקבל מידע על החברה. אנו קוראים לכל צרכן שסבור שצריך להופיע מידע נוסף או שהוא חש שהמידע המופיע אינו בהיר וברור לפנות אלינו על מנת שנוכל לשפר את האתר.
  • החברה תפרסם מידע הנדרש לפי חוק באתר האינטרנט וכן ישירות לצרכנים, תוך הקפדה על כך שהמידע יוצג בצורה בהירה וברורה.
  • אתר האינטרנט יהיה נגיש (אפשרות להגדיל את הטקסט).

אנו קוראים לציבור צרכנינו להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנראה להם נחוץ, במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

עד לקביעת נוהל לטיפול בפניות לפי חוק חופש המידע לא תיגבה החברה אגרה בגין בקשת מידע.
 
 
 
 
 

 

 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר