.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 
 
 

שאלות ותשובות

 

למה הוקמה חברת 'מי רמת הנגב'?

'מי רמת הנגב' הנה חברה עירונית בבעלות מלאה של המועצה האזורית רמת הנגב, החברה הוקמה מכיוון שתחום טיפול בשפכים חייב את המועצה בהתמקצעות נוכח החקיקה הסביבתית ורצונה של המועצה להוות לטהר את שפכיה כך שימנעו מפגעים סביביתיים. הקמת מערך סילוק וטיהור שפכי יישובי אגן משאבי שדה ועיר הבהדי"ם היוו את הזרז בהקמת גוף מקצועי שייעודו ביוב ומים.

 

האם החברה, "מי רמת הנגב", קובעת את אגרת הביוב?

 לא. אגרת הביוב הנגבית בחברה נקבע בחוק העזר לרמת הנגב (אגרת ביוב), התשס"ג-2003. חוק עזר זה תוכל/י למצוא באתר משרד הפנים.

כיצד נקבעת אגרת הביוב?

אגרת הביוב של החברה נקבעה בחוקי העזר של המועצה המקומית רמת הנגב. במסגרת חקיקתו של חוק עזר זה, עבר החוק את כל האישורים המתאימים.

בחשבון הביוב מופיע מס ערך מוסף האם הדבר הביא להתייקרות ?

חשוב לציין כי אגרת הביוב לאהתייקרה ללקוח עקב הקמת החברה, הסכום שאותה החברה מחייבת זהה לחלוטין לסכום ערב הקמת החברה אך הוא כולל מע"מ.
 

מהן אגרות הביוב למגורים?

אגרת הביוב ליחידת דיור הינה אגרה חודשית קבועה בה מחויב/ת הלקוח/ה על בסיס יחידת דיור. להלן גובה אגרות הביוב המעודכנות לדצמבר 2011.
 
אגן שדה בוקר - 66.97 ש"ח ליחידת דיור.
אגן שדה בוקר - 136.34 ש"ח ליחידת דיור.
אגן אשלים - 101 ש"ח ליחידת דיור.


האם מותר ורצוי לשתות מי ברז?

כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה לא לשתות מי ברז, ובעיקר נוכח הצורך להרבות בשתייה במדינתנו החמה.
 
על פי המלצת משרד הבריאות על כל אדם בישראל לשתות לפחות שני ליטר מים ביום. אנא זכור, מחיר כוס מים מינראליים שווה ערך למחיר אלף כוסות מי ברז. איכות המים במועצה מפוקחת ונבדקת באופן קבוע על ידי משרד הבריאות והמים המסופקים הם באיכות טובה.
 

בחשבון המים והביוב מופיע חיוב של מס ערך מוסף (מע"מ),מדוע?

'מי רמת הנגב בע"מ' מוגדרת על ידי רשויות המס כעוסק מורשה ומשכך מחייבת את צרכניה במס ערך מוסף כשיעורו בחוק. שוברי התשלום שיישלחו אליכם מהווים חשבונית מס לאחר הפירעון (לצרכנים המשלמים באמצעות הוראות קבע השובר מהווה חשבונית אף לפני מועד חיובו של הצרכן).
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר