.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 
טופס עדכון קריאת מונה מים
* מספר לקוח:
* מספר נכס:
* שם הלקוח:
* כתובת יחידת הדיור:
* טלפון בבית:
* טלפון נייד:
דואר אלקטרוני:
תאריך הקריאה:
אני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים.
טופס אשר לא ימולא כנדרש ולא ישלח עם הטפסים הרלוונטים לא יטופל.
כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ


 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר