.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

מכרז 01/2013

מפעל ההשבה באר חיל

השבת קולחי עיר הבהדי"ם ויישובי אגן משאבי שדה

שלב א' | הקמת קווי ההולכה ומערך סניקת הקולחים


 

שם המסמך

תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מסמכי המכרז לעיון בלבד

 
פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים
 
23.06.13

להורדה

 
0265-75-A
 
13.06.13 להורדה
 
0265-76-A
 

13.06.13

להורדה

 
0265-78,79-A
 

13.06.13

להורדה
 
0265-81-A
 

13.06.13

להורדה

 
0265-54-A תשריט תכנית השבה כללית
 
11.06.13 להורדה
 
תשובה לשאלות מציעים
 

09.06.13

להורדה

 
מחירון נורמטיבי של רשות המים והביוב הממשלתית
– לא להגשה למכרז
 
02.06.13 להורדה
 
פרוטוקול כנס מציעים 28.5.2013
 
02.06.13 להורדה

פרט הנחת צינור פוליאתילן

20.05.13
להורדה
 
פרט חיבור צרכן
 
20.05.13
להורדה

ש. אויר "3

20.05.13 להורדה
 
תכנית השבה כללית
 

20.05.13


להורדה

 
 

20.05.13

20.06.13

להורדה

 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר