.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

מכרז 11/2014

סילוק שפכי הר צבוע
למערכת סילוק וטיהור שפכים אזורית
 

 

 

תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מודעה לצפיה


מודעת מכרז

21.10.14
19.11.14
להורדה


הודעות וסיכומים

תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מסמכי המכרז לעיון בלבד


פרוטוקול פתיחה של מכרז פומבי 11/2014
מכרז להקמת מערכת סילוק שפכי הר צבוע למערכת סילוק וטיהור שפכים אזורית


15.12.14
להורדה

פרוטוקול וועדת מכרזים 7/12/2014

15.12.14
להורדה

סיכום הצעות והמלצות לוועדת המכרזים

15.12.14
להורדה
 
הודעה למציעים
 
16.11.14

להורדה

סיכום כנס מציעים


  להורדה

מסמכי המכרז

תאריך
פרסום
תאריך אחרון
להגשה
מסמכי 
המכרז לעיון
בלבד

מכרז פומבי מס' 11/2014
סילוק שפכי הר צבוע
למערכת סילוק וטיהור שפכים אזורית

21.10.14
19.11.14
להורדה

קו הולכה קוטר 225 - חתך לאורך מקוצר

 
להורדה
 
בריכות שיקוע - תנוחה, פרטים, חתכים
 


להורדה


קו הולכה קוטר 225 - תנוחה (2-3)
 


להורדה

קו הולכה קוטר 225 - תנוחה (4-5)
 


להורדה


קו הולכה קוטר 225 - תנוחה (6-7)
 

להורדה
 
קו הולכה קוטר 225 - תנוחה (8-9)
 


להורדה

 
קו הולכה קוטר 225 - תנוחה (10-11)
 

להורדה

קו הולכה קוטר 225 - חתך לאורך מקוצר (12)
 

להורדה

קו הולכה קוטר 225 - חתך לאורך מקוצר (13)להורדה

פרטיםלהורדה
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר