.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 

 

מכרז 10/2014

מפעל ההשבה באר חיל


השבת קולחי עיר הבהדי"ם ויישובי אגן משאבי שדה

שלב ב' | הקמת תחנת שאיבה 


 


תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מודעה לצפיה


מודעת מכרז

10.10.14  12.11.14 להורדה


הודעות וסיכומים

תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מסמכי המכרז לעיון בלבד

 
פרוטוקול וועדת מכרזים 7/12/2014
 
15.12.14
להורדה


מסמכי המכרז

תאריך
פרסום
תאריך אחרון להגשה

מסמכי המכרז לעיון בלבד

 
מכרז פומבי מס' 10/2014
מפעל ההשבה באר חיל
השבת קולחי עיר הבהדי"ם ויישובי אגן משאבי שדה
 
10.10.14 12.11.14 להורדה

כתב כמויות

 
להורדה
 
תכנית אתר מט"ש משאבים 01
 


להורדה


תכנית אתר מט"ש משאבים 02
 


להורדה

P&ID-1 SECONDARY EFFLUENT PUMPING STATION
 


להורדה


 מבנה תחנת שאיבת קולחים
 

להורדה
 
מבנה חשמל
 


להורדה

 
שוחת שאיבה זמנית
 

להורדה
 
תחנת שאיבת קולחים - התקנות
 

להורדה
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר