.

 
 
 
 
 
 
ימים א'-ה'
 
08:00-16:00
 
טל.   08-6564179
פקס. 08-6564100
 
במשרדי המועצה האזורית
'רמת נגב'
 
 
 
 

 
     

מכרז פומבי מס' 04/2012
לביצוע תחנת שאיבה לביוב וקו סניקה
למט"ש קציעות

 
מכרז 04/2012
 
  
 

כל הזכויות שמורות לעלמא ניהול ויעוץ (י.א.) בע"מ  |  עיצוב ענת שמר

מפת אתר |  צור קשר